Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.
Staat je vraag er niet tussen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@louet.nl of te bellen met +31 (0)573 252229.

Kaarden

De kleine wals vult zich ook met wol. Het is alleen noodzakelijk de kleine wals schoon te maken als van wolkleur of wolsoort veranderd wordt. Snij de wol dan door op de plaats van de naad van het kaardbeslag en gebruik het schoonmaakborsteltje om alles te verwijderen.

S10 Concept

Zowel met een enkel- als dubbeltrappend onderstel kun je met één voet trappen. Dit geeft je de mogelijkheid om wat schuin ten opzichte van je spinnewiel te zitten.

Als je twee trapplankjes gebruikt, trapt dat lichter, maar zit je precies recht tegenover je spinnewiel. Vooral bij het spinnen met hoge ratio’s, waarvoor natuurlijk meer kracht nodig is, heb je profijt van het dubbeltrappende onderstel.

Het is helaas niet mogelijk om S10 spinnewielen van de oude generatie om te bouwen. Dit komt omdat er in de loop der jaren vele kleine wijzigingen zijn geweest, waardoor het voor ons niet mogelijk is om er een standaard ombouwset voor te maken.

De S10 Concept, de nieuwste versie van de S10 (op de markt sinds 2015) heeft wel de mogelijkheid om het onderstel te wisselen van enkel- naar dubbeltrappend en vice versa.

Als je handig bent kun je misschien het dubbeltrappende onderstel van de S10C wel passend te maken voor je oude spinnewiel, maar hier kunnen we geen garanties voor geven.

Spinnen

Mogelijk oorzaken:
1. Te veel trek op de draad. De vlucht (Irish tension) of spoel (Scotch tension) moet minder sterk afgeremd worden.
2. Te weinig twist waardoor de draad geen sterkte heeft. (je trapt te langzaam in verhouding tot het werk met je handen.)
3. Slechte kwaliteit wol (te korte vezel).

Dit komt door te veel twist, doordat:
1. Je trapt te snel in verhouding tot het werk met je handen.
2. De draad trekt niet voldoende naar binnen. Je moet de vlucht (Irish tension) of spoel (Scotch tension) meer afremmen.
3. De draad loopt niet goed langs de geleiders.
4. De spoel is vol.

Door de afremming van de vlucht (Irish tension) of de spoel (Scotch tension) kun je de trek op de draad regelen.
Bij Irish tension spinnewielen wordt de twist veroorzaakt door het draaien van de spoel. Omdat de draad de vlucht met de spoel verbind gaat deze ook draaien. Dit resulteert in trek op de draad, veroorzaakt door de kracht die nodig is om de vlucht te draaien. Door het afremleertje met behulp van de kartelmoer strakker op de vlucht te draaien krijg je meer trek. Als je weinig trek nodig hebt, kun je ook de kartelmoer losmaken en het afremleertje los laten hangen. Een druppeltje olie op het spingatlager kan de trek nog verder verminderen.

Bij Scotch tension spinnewielen wordt de twist veroorzaakt door het draaien van de met de poelie verbonden vlucht. Omdat de draad de spoel met de vlucht verbindt gaat deze ook draaien. Dit resulteert in trek op de draad, veroorzaakt door de kracht die nodig is om de spoel te draaien. Door het afremmingskoord met behulp van de knop strakker op de spoel te draaien krijg je meer trek.

Voor beide systemen is het zo dat als de spoel voller wordt, je meer zal moeten afremmen om dezelfde trek op de draad te houden. Dat betekent ook dat het spinnewiel wat zwaarder gaat trappen als de spoel voller wordt.

Mogelijke oorzaken:
1. Je remt meer dan nodig is om de draad naar binnen te trekken.
2. De draad loopt niet goed langs de geleiders,
3. Je bent dikke of te onregelmatige wol aan het spinnen met een te grote versnelling.
4. De spoel is vol.

Je kunt de vluchtschuifjes met een tangetje krapper maken, door het stalen beugeltje wat samen te knijpen. Het beugeltje is van verenstaal en je moet hem tamelijk ver samendrukken, wil hij niet het zelfde stuk terug veren. Aan de
andere kant; als hij te nauw wordt, is het lastig hem weer wijder te maken. Knijp hem dus iedere keer een stukje verder en test steeds op de vlucht of het voldoende is.

Uitgelopen producten

Weven

Mogelijke oorzaak: Het klemmetje, dat de schachtzijde met het koord verbindt, is losgeraakt.

Let op! De schroefjes in deze klemmetjes hebben een PH (Phillips Head) kruiskop en de bij het getouw geleverde PZ2 (pozidriv) schroevendraaier past dus niet goed. De meeste kruiskop schroevendraaiers zijn echter PH en zullen dus passen.

Laat alle schachten rusten in hun onderste stand en schroef het klemmetje vast. Mochten de klemmetjes aan beide zijden van een schacht los zitten, dan moet je er op letten dat de dobby haak van die schacht precies gelijk met de andere zit, wanneer je de schacht in zijn onderste stand vast zet.

Een mogelijke oorzaak is dat na het sluiten van het vorige vak is de dobbyhaak van de betreffende schacht niet zover terug omhoog gekomen, dat het schroefkopje voor de blokkering terug klikt boven de geleidingsplaat. Door het schroefkopje tegen de geleidingsplaat blijft dan de dobbyhaak ingedrukt, zodat die bij het maken van de volgende sprong door het mes wordt meegenomen en zo de schacht omhoog trekt.

Een oorzaak van dit probleem kan zijn, dat de schacht niet terug zakt in zijn onderste stand, bijvoorbeeld doordat hij blijft steken op de onderste schachtlat van de schacht er naast. Het helpt wanneer je er voor zorgt dat er wat hevels zitten op de einden van alle schachten, ook als je voor het weefsel niet de hele breedte gebruikt. Let er op dat de schachtkoorden door de sleuven van de schachtlatten lopen. Ook kan de schacht blijven steken doordat ongebruikte hevels dicht op elkaar van onderen met de afgeknipte einden een soort kwast vormen, die op de schachtlatten ernaast blijft rusten. Verspreid ongebruikte hevels over de schacht!

Een andere oorzaak van het probleem dat het schroefkopje niet hoog genoeg komt om de schacht te blokkeren, kan een te krappe afstelling zijn: de schacht zakt wel terug in zijn onderste stand, maar bij die stand komt het schroefknopje net niet terug over de rand van de geleidingsplaat. Je kunt dit constateren als je het dobby-mechaniek of de interface van het getouw haalt: Als de schachten in hun onderste stand rusten, moet er 2 tot 3 mm ruimte zitten tussen de schroefkopjes en de geleidingsplaat.

Wanneer het bij een schacht nodig is om deze ruimte opnieuw af te stellen, ga dan als volgt te werk:

  • Om te voorkomen dat je je in de schacht vergist, waardoor er gemakkelijk een moeilijk te herstellen chaos ontstaat, markeer je de betreffende schacht aan beide einden met een stuk gekleurd garen.
  • Draai de boutjes van de klemmetjes, die de schachten aan beide zijden met de koorden verbinden, zover los, dat ze verschoven kunnen worden. Let op! De kruiskop schroevendraaier die bij het getouw geleverd wordt, is van het type PZ (pozidriv) en niet precies passend in de kruiskop van de klemboutjes, die zijn namelijk van het type PH (Phillips head). Als je zelf een kruiskop schroevendraaier hebt, is die waarschijnlijk wel PH (Phillips head), omdat dat meer gangbaar is.
  • Als de boutjes los zijn, kun je de koorden en daarmee de dobbyhaak ten opzichte van de schacht verschuiven.
  • Draai de boutjes weer vast, net vast genoeg dat ze niet meer verschuiven, terwijl de schacht in zijn onderste stand rust en het schroefkopje voor de blokkering ca. 2 mm tussenruimte met de geleidingsplaat heeft.

Mogelijke oorzaken bij Octado en Megado:

  • Het mes van de dobby staat te hoog afgesteld. De stand van het mes moet zo hoog zijn dat het schroefkopje van de achterste schacht ca. 1 cm vrij onder het mes door kan bewegen als het pedaal niet is ingetrapt (de ruststand).
  • De kabel van het pedaal loopt niet goed over de schijf, die het mes aandrijft.

Bij alle getouwen:

  • De rietlade staat te hoog.
  • Het doek moet opgeboomd worden.

Mogelijke oorzaken:
<ul>
<li>De kabel van het pedaal is losgeraakt.</li>
<li>Als het getouw voorzien is van een interface, kan het zijn dat je te lang gewacht hebt na het maken van de vorige sprong. Activeer de interface met je software.</li>
<li>Er is een kieslatje in positie gebracht dat niet van nokjes voorzien is, zodat er geen schachten geactiveerd worden.</li>
</ul>

Mogelijke oorzaken:
– Eén van de pallen van de doekboom ligt niet in het palwiel.
– Je weeft met zo weinig spanning, dat de scheerboom niet afwikkelt. Draai de scheerboom met de hand.
– De aanbindlat van de doekboom stuit tegen een van de veerarmen.

Mogelijke oorzaken:
<ul>
<li>De rem van de scheerboom moet verder ontspannen worden.</li>
<li>De pal ligt in het palwiel van de scheer¬boom (bij Spring/David getouwen).</li>
<li>Als je met lage spanning weeft, kunnen de kruislatten te veel weerstand opleveren; haal ze uit de schering.</li>
<li>Bij een zeer lage scheerspanning kan het ook nodig zijn, de scheerboom met de hand te draaien. Om met de hand de scheerboom te kunnen draaien, moet je de remhendel omhoog trekken.</li>
</ul>