Weven

Het principe van weven is eigenlijk heel eenvoudig. Een aantal draden wordt evenwijdig naast elkaar gespannen (de schering) en haaks daarop worden draden daar doorheen gevlochten (inslag). Weefsels kunnen in oneindig veel variaties gemaakt worden. Behalve variatie door het effect van materiaal, kleur, draaddikte en de spanning op de draden tijdens het weven, kunnen er ook patronen ontstaan door variatie in de groepen van scheringdraden die op en neer bewogen worden.